Mars / April 2013 Uke 12 - 14. Tak gammelbutikken

Sixsten og Melvin er i gang med og plukke ned skifer fra taket på gammelbutikken

Geir og Zoltan i aksjon på taket , her skal all stein merkes og tas ned .

                         
                                    Det var en del råteskader på taket som måtte utbedres.

Rafi lagrerog sorterer stein som blir fira ned fra taket .

 
Her må detskiftes både sperre , taktro og vindski. Dette er på
nordøst.
Og her er det samme på sørøst.

Også noe av takåsene hadde råteskader.

Rafi er konsentrert , bør ikke forstyrres !!!

                             
                                      En rekonstruert sperre , og den passa . Godt    jobba !!                                      

Febr,/ Mars 2013 Uke 8 - 11 Gammelbutikken

Her ser vi sør/ øst veggene. På sørveggen er det store forandringer,
her er terrassen fjernet, terrassedøren fjernet , vinduene er tilbakeført
til sin opprinnelse og det er satt en strekkfisk for og stabilisere og rette
opp veggen .

 
Zoltan  beundrer sitt arbeid med sørveggen ,han har gjort en god jobb ,
midt på bildet ser vi del av strekkfisken som stabiliserer og stver
av veggen.

  
Det blir mange spiker som skal slås før bygget er ferdigrestaurert , her på sørveggen .

Nu begynner vi og se konturen av hvordan det vil se ut , her er også
tilbygget/inngangen til 2.etage nesten ferdig . Melvin , Geir , Zoltan og Rafi
har også startet med og omlegge/restaurere taket . DETTE BLIR BRA !!

Østveggen har fått skjøtt inn rekonstruert panel , de gamle vindusåpningene
var intakt under den utfora veggen.

Her ser vi rekonstruert panel som er skjøtt inn , dette ble gjort for og erstatte
 råteskadet og skadet panel.

  skriv her
Her ser vi nordveggen m / tilbygget som er inngangen til 2. etage.


Vi har rekonstruert sørveggen hvor døra ut til terrassen var ,og et vindu
som var en del større en originalen . Oppe under taket ser vi et av
festepunktene til strekkfisken som skal rette opp og stive av veggen.Jan. / Feb. 2013 Uke : 5 og 6 Pæling oppretting gammelbutikken / gammelpakkhuset

Under gammelbutikken , her ser vi langsgående gulvåser m/ drager
som er pæla opp under. Dette for og få et kortere spenn.


                                                             
Pælene under gammelpakkhuset er i dårlig forfatning, mye råte - makkskader,
 gulvåsene trenger også en oppjustering. Dette arbeidet blir gjort når rødlageret
er demontert og pakkhuset er jekket på plass


Dette er også under pakkhuset
Her har Hans og Rafi startet med sikringen under gammelbutikken .

Jan./ Feb. 2013 Uke 3 - 8 . Gammelpakkhuset

Her ser vi det gamle pakkhuset som er innebygd i det røde , dette
er et praktbygg.
                         
Her er Geir og Rafi i full sving med og restaurere det gamle praktbygget.

Den " gamle dame " trenger en oppjustering , her er nesten alle gulvåser
knekt eller skadet på andre måter.

Guttan i tenkeboksen , "hvordan var nu dette ", ok, vi tar syllstokken først.

Etter syll kommer stender, skråband og gulvåser.

Rafi tilpasser under støtting/fundament til gulvåsene.

                          
                          Her kommer det  nytt fundament og syll til østveggen på gammel pakkhuset .

Gulvåsene kommer på plass, her går det unna .
Gulvbordene tilpasses , de blir ikke festet før rødlageret er revet og
gammelpakkhuset er jekket på plass.
Nå begynner østveggen å ta form, mens sørveggen må vente til rødlageret er revet.
Her demonteres takplatene på gammellageret, det skal bare være papp
slik som originalen.

 

Jan.Feb.2013 Uke 2 - 7 Gammelbutikken

                             Her ses deler av taket på det gamle pakkhuset som er innbygd i det
                             røde lagerbygget . Det røde lagerbygget vil bli fjernet , og det originale
                             pakkhuset vil komme tilsyne.

Her er stillaset oppe m/sikerhetsnettet, østveggen er snart ferdig. Tilbygget
på nordveggen er fjernet, og Sixsten og Rafi har startet med og rekonstruere
det originale tilbygget. Den originale tilbygget var mye smalere en den som blei fjernet.
 
Hjørnforbindelsen av laftingen på " gammelbutikken "
 
Her fjernes råteskadet virke, og det klargjøres til innsetting av nytt .
Oppjekking pågår !!!
                                  Her jekkes huset opp, slik at råteskadet materialer blir fjernet
                                                    og rekonstruert virke settes på plass.
Her er det mye råteskader, dette er under dørstokken til selve butikken.
Her rekonstrueres ny del av syllstokk.
Mye av syllstokken blir rekonstruert og skiftet ut, bygge blir jekket opp
og ny syllstokk blir satt på plass.

                                          
Her ses skjevheten på sørveggen før "strekkfisken" strammes opp.

                     
 Det blei en del oppretting av sørveggen på "gammelbutikken" , vi måtte sette inn en
 "strekkfisk" for og dra veggen sammen .Bygget er i maskinlafta tømmer overtrekt med wafleks ,
  foret ut til lufting og horisontal kledning


 

Nov.2012 / des.2012 Uke 47 - 50 Gammelbutikken


Lagerbygget er også et "praktbygg" slik resten av anlegget er. En del
rydding må til , før vi kan starte restaureringsprosessen.

                         
Her er lagerbygget til "gammelbutikken" slik det så ut før vi startet restaureringen.
Slik så det ut på vest siden av tilbygget før rivingen startet.
Her ser vi motoren til kjølerommet og fryseskapet som ble demontert.
Taket og veggen er forbundet med tilbygget til "gammelbutikken"
                          
Her er vi i "finstua" før vi setter i gang med restaureringen .
                          
Her må det ryddes, slik at vi kommer til . Dette er nede i selve butikklokalet.

                         
Vindushullene må midlertidig tildekkes, til de ny åpningene er klar og vinduene settes inn.

                            
Den nye kledningen var lektet ut med 5cm. og isolert. Vi fant også alle de gamle vindusåpningene.

Vi var så heldige og finne den originale kledningen under den nye.
Her er Rafi i aksjon.

Vi starter med rivingen av tilbygget og fjerner tak og veggen ut mot vest.
Det er kjekt med en lift ,iallfall når den funker !!

Her er tilbygget/gangen opp til 2. etage borte og inngangsdøren er
flyttet opp i trappa.

Rafi i korga , rivingen er i full gang. Dette er nordfasaden.

Her er vi startet med rivingen av nordsiden av "gammelbutikken", her er
kjølerommet og deler av taket fjernet.