Jan. / Feb. 2013 Uke : 5 og 6 Pæling oppretting gammelbutikken / gammelpakkhuset

Under gammelbutikken , her ser vi langsgående gulvåser m/ drager
som er pæla opp under. Dette for og få et kortere spenn.


                                                             
Pælene under gammelpakkhuset er i dårlig forfatning, mye råte - makkskader,
 gulvåsene trenger også en oppjustering. Dette arbeidet blir gjort når rødlageret
er demontert og pakkhuset er jekket på plass


Dette er også under pakkhuset
Her har Hans og Rafi startet med sikringen under gammelbutikken .